Antygona streszczenie długie
Kreon jako najbliższy z żyjących krewnych Edypa, całkiem przypadkowo objął rządy w Tebach.Streszczenie „Antygona" Sofoklesa rozpoczyna się od rozmowy sióstr, Antygony i Ismeny, o decyzji Kreona.Stwierdził on bowiem, że jeden z ich braci, Polinejkes, nie zostanie pochowany za to, że uznany został przez władcę za zdrajcę ojczyzny, gdyż wystąpił przeciwko własnemu bratu, Eteoklesowi, który zasiadał na tronie.Rozpoczął tym samym wojnę domową.Antygona - streszczenie.. Po śmierci Edypa rządy w mieście-państwie mieli przejąć braci Polinejkes i Eteokles.. W przebiegu utworu.Inspiracją do napisania Antygony jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów.. Wśród nich był brat Antygony i Ismeny - Polinejkes.. Filmy.. Streszczenie.. Warto też dodać, że żoną Kreona była Eurydyka, a ich syn - Hajmon - był narzeczonym Antygony.. Z miłości do brata chce go pogrzebać mimo zakazu Kreona.Hajmon - syn Kreona, szczerą miłością kocha Antygonę.. Antygona i Ismena, siostry i zarazem córki Edypa rozmawiają ze sobą.. Ma ona miejsce w Tebach, gdzie panuje Kreon.. Antygona wywołała swoją siostrę Ismenę z pałacu, aby porozmawiać o najnowszych wieściach dotyczących ich braci, którzy zginęli walcząc ze sobą.. Kreon natomiast jako władca kieruje się rozumem, rozsądkiem i prawem ludzkim.. To tak jak czołówka, odcinki w serialu i .Antygona rozpaczliwie żegna się ze światem..

W chwilę później zjawia się Strażnik i przekazuje złe nowiny o złamaniu rozkazu.„Antygona" Sofoklesa - streszczenie.

W bratobójczej walce polegli obaj bracia: Polinik i Eteokles, ale obecny władca Teb, Kreon, wydał rozkaz, aby nikt nie ważył się grzebać tego, którego uznał za zdrajcę.. Polinejkes jest zdrajcą, za karę więc nie będzie pochowany - ani w ziemi ojczystej, ani w obcej.. Drugi brat - Eteokles miał godziwy pogrzeb, ponieważ walczył w obronie Teb.Prawo ludzkie wydane zostało przez Kreona.. Po zwycięskiej bitwie wydał on zakaz grzebania ciał wodzów wrogiej armii.. Należy do rodu Labdakidów, jest siostrzenicą Kreona, a także narzeczoną Hajmona.. Rozmowa Antygony z Ismeną.. .Tak więc Antygona była zaręczona ze swoim kuzynem.. Warto też dodać, że żoną Kreona była Eurydyka, a ich syn - Hajmon - był narzeczonym Antygony.. Streszczenie szczegółowe ''Antygony'' pozwoli na dokładne odtworzenie przebiegu fabuły tragedii, wraz ze wszystkimi jej najistotniejszymi .Streszczenie szczegółowe Prologos.Streszczenie Antygony.. Antygona wyznaje swej siostrze, Ismenie, zamiar pogrzebania zwłok brata Polinika.. Treść.. Akcja dzieje się w Tebach, którymi włada Kreon.. Akcja dramatu " Antygona " rozgrywa się w Tebach, po śmierci synów Edypa - Polinika i Etokla, którzy zginęli w bratobójczej walce i po objęciu rządów przez Kreona..

Bo Zeus nie cierpi dumnych głów, A widząc ich wyniosły lot I złota chrzęst, i pychę słów,Antygona - Sofokles: streszczenie.

Umówili się, iż będą rządzić każdy po roku.. Antygona - rzecz o wierności i kompromisach.. Chór na pocieszenie mówi jej, że nie ginie z własnej winy, ale z powodu ciążącego na jej rodzie przekleństwa.. Akcja utworu rozpoczyna się przed świtem, zaraz po nocy, podczas której miało miejsce oblężenie miasta.. Antygona żali się na los Labdakidów, rodu, z którego pochodzą.. Tak więc Antygona była zaręczona ze swoim kuzynem.. Ma siostrę Ismenę, a także braci: Eteoklesa i Polinejkesa.. Antygona rozmawia ze swą młodszą siostrą Ismeną.Podstawowe informacje o bohaterce.. W prologu, czyli części otwierającej tragedię grecką dowiadujemy się o akcji utworu.. Antygona (siostra Eteoklesa i Polinejkesa) żali się swojej młodszej siostrze Ismenie z powodu nieszczęść, jakie spadają na ich ród.. Antygona, tytułowa postać z dramatu Sofoklesa, zrodziła się z kazirodczego związku Edypa i Jokasty.. Choć jest porywczy, stara się dojść do porozumienia z Kreonem i przekonać go, by sprawował władzę w inny sposób.. Pierwsza rozmawia z drugą aby ta pomogła pogrzebać jej brata - Polinejkesa, co jest niemożliwe po zakazie wydanym przez .Pogrążył mury, bo z tyłu nawałem Runął na smoka⁸ Ares z wo ny szałem..

Lekturek to strona, na której znajdziesz prawie każde streszczenie lektury które Cię interesuje.Antygona - streszczenie epeisodionów 1-2.

Mówi o konieczności utrzymania przez niego władzy oraz uzasadnia swoją decyzję o pozostawieniu ciała Polinejkesa na pastwę dzikich zwierząt i ptaków.. w pierwszej połowie XIII w. p.n.e.. Murem stoi za narzeczoną, a gdy orientuje się, że Antygona nie żyje, popełnia samobójstwo, pozostając do końca jej wiernym.. Tejrezjasz - wieszcz i mędrzec.. Akcja utworu toczy się.. Inspiracją do napisania dramatu jest mit tebański, opisujący nieszczęśliwe dzieje rodu Labdakidów.„Antygona" to antyczna tragedia grecka, autorstwa Sofoklesa.. Jest jednym z siedmiu zachowanych w całości utworów tego twórcy.ANTYGONA - STRESZCZENIE, CHARAKTERYSTYKA, OPRACOWANIE.. To jeden z tych zamieszkałych przez bezdomnych, którym nie powiodło się w życiu.Antygona rozmawia z siostra, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona.. Doradza Kreonowi, by nie walczył z bogami i zaakceptował ich wyroki, gdyż jako człowiek nie ma z nimi żadnych szans.Antygona kieruje się uczuciem a swoje postępowanie podporządkowuje prawu boskiemu.. Po tragicznej śmierci braci, Eteoklesa i Polinejkesa, postanowiła wbrew zakazowi króla pochować zwłoki Polinejkesa, który uważany za zdrajcę ojczyzny na mocy królewskiego rozporządzenia miał zostać wyrzucony na .Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e..

Pojawia się Kreon i każe niezwłocznie prowadzić Antygonę na pustkowie, do przygotowanego dla niej grobu, jednak słucha przez jakiś czas lamentów Antygony,Antygona w Nowym Jorku - Janusz Głowacki: streszczenie Akt I Znajdujemy się w nowojorskim parku.

Uważała ona, że Kreon nie miał prawa wydawać takiego zakazu.Antygona, siostra Polinika, chciałaby pochować brata, jednak to oznaczałoby nieposłuszeństwo wobec króla Kreona.. To historia buntu przeciw niesprawiedliwości, wierności własnym zasadom i o tym, że władza nie zawsze daje szczęście.„Antygona" - streszczenie szczegółowe „Ja, miłościwa pani, byłem przy tym, Powiem więc wszystko, jak się wydarzyło;" Wraz z Kreonem przygotowywali poszarpane zwłoki Polinejkesa do pochówku, gdy nagle od strony lochu Antygony dobiegły ich żałosne łkania.Antygona - streszczenie.. Streszczenie szczegółowe Prologos.. Nie ma tu rozdziałów czy aktów.. Zapamiętaj podział tekstu.. Antygona namawia siostrę, aby wraz z nią spełniła święty obowiązek.Antygona - jest córką Edypa i Jokasty.. Skup się na nazwach poszczególnych części.. Antygona skarży się swojej siostrze Ismenie na los ich rodu, na którym ciąży od kilku pokoleń fatum.Streszczenia i opracowania lektur szkolnych.. Kreon odmówił mu nawet skromnego pogrzebu, o który upominała się Antygona..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt