Rotarix charakterystyka produktu leczniczego
- tydzień życia Streszczenie W świetle .Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.. 1; Statystyki zachorowań w Polsce: w 2015 roku zgłoszono 33 944 przypadki zachorowań, z których 92,9 proc. kończyło się hospitalizacją.Rotarix zaw.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Polio Sabin - oral, zawiesina doustna Vaccinum poliomyelitidis perorale Szczepionka przeciw poliomyelitis, doustna 2.. Rodzaj publikacji.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rotarix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 2.. Charakterystyka Produktu Leczniczego: Bexsero 6.. Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy, atenuowany)* nie mniej niż 10 6,0 CCID 50 *Produkowany na linii komórek Vero Substancje pomocnicze: Szczepionka zawiera 9 mg sacharozy i .2 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy, atenuowany)* nie mniej niż 10 6,0 CCID 50 *Produkowany na linii komórek Vero Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Szczepionka .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Rotarix jest szczepionką wirusową, zawierającą żywy, atenuowany rotawirus ludzki, pomagającą chronić dziecko, po ukończeniu 6. tygodnia życia, przed zapaleniem żołądka i jelit (biegunka i wymioty) wywołanym przez zakażenie rotawirusem..

Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dla pacjenta ...Charakterystyka Produktu Leczniczego szczepionki Rotarix.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek.. grupy B 1, 2, 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Vesikari T., Esposito S., Prymula R. i wsp.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. (22) 492-13-01, fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rotarix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Po rozpuszczeniu, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy atenuowany)* nie mniej niż 106,0CCID.. 9-16 mikrogramów.. Pomiędzy dawkami powinien być odstęp co najmniej 4 tygodni.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:2 1.. Pierwsza dawka może być podana od 6. tygodnia życia dziecka.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. *Produkowany na linii komórek Vero.1.. Pierwsza dawka może być podana od 6. tygodnia życia dziecka.. grupy B 1, 2, 3.. Eksperci chcą zmian w projekcie Prof. dr hab. n. med.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. Rotarix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi, krztu ścowi (bezkomórkowa, zło żona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ..

Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu www.urpl.gov.pl lub Podmiotu Odpowiedzialnego za produkt, którego zgłoszenie dotyczy.Charakterystyka Produktu Leczniczego szczepionki Rotarix.

Po rekonstytucji, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy, atenuowany)* nie mniej niż 106,0 CCID 50 *Produkowany na linii komórek VeroRotarix.. - tydzień ciąży, tż.. doustny Rota virus vaccine: 231.48 zł 2020-09-25Taki sposób immunizacji pokrywa się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Rotarix, jednak dyskwalifikuje Rotateq.. Sprawdź swoje miasto.Zakażenia rotawirusowe są najczęstszą przyczyną hospitalizacji małych dzieci.. doustny Rota virus vaccine: zł 2020-09-25 RotaTeq roztw.. Nie określono górnej granicy wieku, w którym można jeszcze rozpocząć szczepienie, „nieprzekraczalny" jest jedynie wiek zakończenia szczepienia - 24 tygodnie życia.Charakterystyka Produktu Leczniczego: Rotarix, Rotateq 5.. Teresa Jackowska, .RotaTeq jest to doustna szczepionka chroniąca niemowlęta i małe dzieci przed zapaleniem żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanym zakażeniem rotawirusem i może być podawana niemowlętom w wieku od 6 tygodni do 32 tygodni.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 50 mikrogramów Rekombinowane białko NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B 1, 2, 350 mikrogramów Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis..

Pomiędzy dawkami powinien być odstęp co najmniej 4 tygodni.Według informacji producenta szczepionki Rotarix, zawartej w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce, pierwsza dawka może być podana po ukończeniu 6 tygodni życia, a drugą (ostatnią) dawkę dziecko musi otrzymać przed ukończeniem 24 tygodni życia (najlepiej przed końcem 16. tygodnia życia).

Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek.. Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom grupy A, C, W-135.adsorbowany na fosforanie glinu 0,5 miligrama Al.. 4.Szczepionką 2-dawkową jest produkt Rotarix.. Szczepionka zawiera 5 żywych szczepów rotawirusa.Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis.. Nimenrix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Pierwszą dawkę należy podać niemowlętom po ukończeniu 6 tygodnia życia.Rotarix 1 aplikator 1,5 mililitra jest dostępny w ponad 100 aptekach w Polsce w cenie od 288,00 zł do 402,47 zł.. Jak działa szczepionka Rotarix:Rotarix - proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej, Rotarix - zawiesina doustna Lek należy do klasyfikacji ATC: J 07 - Szczepionki.. Rotarix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa.. 3+ 2. skoniugowany z białkiemnośnikowymD (pochodzącym z bezotoczkowych szczepów.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 11 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 31 2,2 µg Polisacharyd pneumokokowy serotyp 41 .Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt