Charakterystyka epoki baroku
a) architektura.Początek epoki baroku oznacza równocześnie koniec epoki odrodzenia zwanego też renesansem.. Nazwę epoki zaczerpnięto z dziedzin historii sztuki, gdzie oznaczała ona nieregularności i eksperymenty artystyczne.Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Stworzył on ceremonialny i pompatyczny styl życia dworskiego.. barroco - perła o nieregularnym kształcie, z wł. - dziwność, nietypowość) - główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku.Okres baroku to najwspanialszy czas w historii Rzeczypospolitej, która wówczas była jednym z największych mocarstw Europy.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.Jednocześnie nie brak zwolenników tej epoki uznających powstałe w tym czasie dzieła za najpiękniejsze.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Całość stanowi szczegółową charakterystykę rozwoju epoki w Polsce.Barok - Pojęcia związane z epoką Dominika Grabowska 5 lutego, 2014 Barok , język polski No Comments Kontrreformacja - walka o umacnianie Kościoła katolickiego Libertynizm - nurt myśli i idei dążących do uwolnienia umysłu ludzkiego z więzów tradycji Marinizm - dużo środków stylistycznych, zaskakiwanie czytelnika .. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregularności w sztuce.Charakterystyka baroku..

Charakterystyka sztuki baroku.

To czas ekspansji terytorialnej państwa na wschód, co wiązało się także ze znacznym przyrostem liczby ludności.Sztuka Baroku rozwijała się w XVII wieku i na początku wieku XVIII.. Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Zasięgiem ogarnęła całą Europę i Amerykę Łacińską.. Barok może, ale nie musi budzić zachwytu.Nazwa epoki Dziwność, deformacja, nieregularność, inność, dziwaczność - tymi słowami najczęściej opisywana jest epoka Baroku.. Barok określano zepsuciem, brakiem dobrego smaku, a także brakiem gustu.. W człowieku dostrzegają dualizm jego natury, tzn. człowiek składa się z ducha i materii.Król Słońce Ważną osobistością epoki baroku był Ludwik XIV.. Rozpoczęła się ona w europejskiej kulturze w 1 połowie XVII wieku, a trwała do 1 połowy wieku XVIII.. W całej kulturze zjawiska barokowe były rodzajem reakcji na rozumienie świata po Koperniku, czyli wtedy, kiedy .Charakterystyka epoki baroku.. BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku.. Sonet zrodził się w XII w. we Włoszech (nazwa), rozwinięty został przez Dantego i F. Petrarkę.W epoce zwanej barokiem wykształciły się dwa zasadnicze nurty myślowe: racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu, umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie..

Wypracowanie dokładnie omawia przebieg epoki baroku na ziemiach polskich.

forma zamknięta - forma otwarta.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.Przede wszystkim cechuje go dynamizm, malowniczość, efekty światłocieniowe oraz bogate dekoracje.. Stworzył on ceremonialny i pompatyczny styl życia dworskiego.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Jest to styl pełen opozycji.. We Francji absolutyzm.Charakterystyka Baroku i stylu panującego w sztuce: Nadrzędną cechą sztuki baroku była jej wielopostaciowość.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Ważna była pobożność, religijność oraz uczucia i odczuwanie piękna.. Następuje kryzys humanistycznych ideałów charakterystycznych dla renesansu tj. harmonii, ładu, tolerancji religijnej, a także umiejętności łączenia ze sobą wartości duchowych i ziemskich.1)Barok charakteryzował się przepychem, bogactwem barw i odcieni, bogatym zdobnictwem.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Za jego panowania w literaturze pojawił się prąd zwany klasycyzmem, reprezentowany m.in. przez Moliera i La Fontaine'a.Barokiem określa się epokę literacką, która miała miejsce między renesansem a oświeceniem..

Ponad to barok uchodził za coś nowego i niezwykle rzadkiego.Charakterystyka epoki baroku.

Omówiono główne prądy literackie, które zdominowały epokę: nurt dworski i ziemiański.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Najbardziej typowe opozycje to : płaskość - głębia.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego terminu jubilerskiego barroco, oznaczającego perłę o nieregularnych kształtach.Słowo to oznaczało także specyficzny typ rozumowania, w którym logiczność wywodu nie prowadziła do logicznych i .Literatura powszechna baroku - ogólna charakterystyka, Wiadomości wstępne Literaturę Baroku na świecie łączą między innymi powtarzające się motywy średniowieczno-romantyczne (za J. Krzyżanowskim), m.in. satanizm, fantastyka, mistycyzm, folklor, makabryzm, symbolizm.. Ukazano wewnętrzny podział nurtu i związane z nim wydarzenia historyczne.. Należy traktować je jako umowne.. W tych wiekach Barok pojawiał się i wygasał niejednocześnie.. Pochodzenie tej nazwy nie jest w pełni wyjaśnione, przypuszcza się, że wzięła się z języka portugalskiego („barocco") lub hiszpańskiego („baruecco" - perła o dziwnym, nieregularnym kształcie) i początkowo odnosiła się do zjawisk z dziedziny sztuki i architektury.Dla baroku nie można wyznaczyć dokładnych dat początkowej i końcowej..

Jak już zostało wspomniane, w epoce baroku budowano liczne świątynie, ale też i pałace świeckie.

W Polsce apogeum sarmatyzmu.Barok na ziemiach Polski.. jasność - ciemnośćGatunki charakterystyczne dla epoki baroku: sonet - utwór poetycki składający się z 14 wersów podzielonych na dwie strofy czterowierszowe oraz dwie trójwierszowe (tercyny), o ścisłym rozkładzie rymów, przy czym 8 pierwszych wersów zawiera na ogół część opisową lub narracyjną, natomiast 6 końcowych stanowi część refleksyjno-uogólniającą.. Nastąpił przełom w nastawieniu człowieka do świata.. Zarzuty inne wobec baroku to także porzucenie stylu klasycystycznego, i tworzenie i powstawanie nowych i innych form.. Budowle te były monumentalne, bogato zdobione, artyści stosowali grę świateł.Charakterystyka epoki Barok to epoka sprzeczności i kontrastów.. Stulecie wielkich nazwisk w malarstwie i filozofii.. Barok nastąpił po zwątpieniu przez ludzi w ideały, które przyświecały renesansowi.Charakterystyka epoki baroku: Barok - jest to nazwa określająca epokę.. Barok - znaki ­szczególne Poczucie niepokoju, przemijalności .Terminem „barok" określa się epokę historyczno - literacką, która dominowała w Europie w XVII w.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.. Nazwa epoki pochodzi prawdopodobnie od portugalskiego i włoskiego słowa barocco, oznaczającego bezkształtne, nieregularne i nieprawidłowe wytwory artystyczne.Barok (prawdopodobnie z port.. Do rehabilitacji baroku jako pierwsi przyczynili się historycy sztuki żyjący na przełomie XIX i XX wieku: Cornelius Gurlitt oraz Heinrich Wölfflin.. W Polsce apogeum sarmatyzmu.Charakterystyka epoki baroku Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów.. Na określenie nowych tendencji w różnych krajach używano odmiennych terminów: gongoryzm w Hiszpanii, marinizm we Włoszech, sarmatyzm w Polsce.BAROK.. Barok objął kraje Europy południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia) oraz Europy środkowej (Polska, Węgry, Austria), wystąpił również w Anglii i Niemczech.Nie rozwijał się natomiast w krajach protestanckich.. Początkowo sporadycznie używana nazwa barok była .Charakterystyka ludzi epoki: Twórcy baroku podkreślają przemijanie świata i wartości ziemskich.. Charakterystyka baroku Wiek XVII - czas głodu i wojny, zarazy, i śmierci, ale też przepychu w sztuce i rozkwitu królewskich dworów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt