Napisz pytania użyj formy be going to czasowników w nawiasach następnie napisz prawdziwe odpowiedzi
Uzupełnij krótkie odpowiedzi wpisując właściwą formę czasownika "to be".. Napisz pytania.. Przykład: • I'm not going to work this weekend.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:właśnie w 4 nie miałem podanego czasu.. Użyj odpowiedniej formy twierdzącej .. było tylko napisane Uzupełnijzdania poprawną formą czasownika.. - Nie było nas w domu w niedzielę.Uzupełnij zdania, używając will i czasowników w nawiasach.. Poziom: Beginner.Test rozwiązano 36319 razy.. 2 Napisz pytania do odpowiedzi.. - przed 'going to' stawiamy is, are, am - pytania tworzymy przez inwersję np.Na stronie angielski.crib.pl w dziale o be going to pisze: ,, "to be going to do sth" używamy gdy mówimy o: •zamiarze wykonania jakiejś czynności w przyszłości, decyzja została właśnie przez nas podjęta (najczęściej w okresie czasu obejmującym chwilę obecną) lub jej wykonanie jest raczej pewneOdpowiedź na takie pytanie wygląda tak samo, jak w Present Continuous; Pytanie szczegółowe: Zaimek pytający + odpowiednia forma czasownika "be" + podmiot + "going to" czasownik w formie podstawowej + reszta zdania (z opuszczeniem części, o którą pytamy).W tym poradniku postaram się wyjaśnić budowę i zastosowanie konstrukcji will oraz going to..

Użyj formy be going to czasowników w nawiasach.

2012-02-06 16:48:08'Going to' używamy gdy: - mówimy o tym, co zamiwrzamy zrobić w przyszłości np. - wiemy na pewno, że coś się wydarzy w najbliższej przyszłości np. It's going to rain.. fly - flies, hurry - hurries; W celu wzmocnienia przekazu w zdaniu twierdzącym przed czasownikiem możemy dodać operator do lub does.W poprzedniej zakładce opisaliśmy jak budować zdania w czasie Present Perfect, teraz rozwiniemy naszą wiedzę o tworzenie pytań i przeczeń w tym czasie.. pytania w Present Perfect.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 2012-05-09 16:45:15 Uzupełnij zdania poprawnymi formami czasowników w nawiasach 2011-06-11 19:11:41 J.ang -> Uzupełnij zdania używajac konstrukcji not + przymiotnik + enough lub too + przymiotnik, oraz wyrazów w nawiasach .. (Zaraz zacznie padać.). .Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. 2011-05-18 22:53:03 Uzupełnij pytania , używając going to..

Następni napisz prawdziwe odpowiedzi.

Reszta pozostaje niezmieniona niezależnie od osoby.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. - Mojego ojca nie było w domu, kiedy wróciłam.. Zamiast tego lepiej jest użyć czasu Present Continuous.W zdaniu przeczącym dodajemy partykułę not po was/were.. Użyj form pytających w czasie past simple.. Pamiętajcie, że skrócone formy czasownika to be są o wiele częściej używane: wasn't = was not/weren't = were not.. My sister _____ (listen) to her new CD yesterday.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. 2012-01-09 20:51:33Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Znając więc odmianę tego czasownika będziemy w stanie bezproblemowo stosować całą konstrukcję.. Użyj przysłówków z ćwiczenia 5. i właściwej formy czasowników w nawiasach.. Zwróć uwagę, że wszystkie te czasowniki są regularne- wystarczy dodać odpowiednią końcówkę.. Formy te możemy skrócić do wasn't/weren't oraz didn't.. Dwa czasowniki są zbędne..

Napisz pytania Użyj formy be going to i czasowników w nawiasach Następnie napisz prawdziwe odpowiedzi 1 Zobacz odpowiedź Odpowiedź Sprawdzona przez Eksperta ...Zd.1.

w odniesieniu do przyszłych czynności.. itd.W powyższych przykładach nie tłumaczymy „be going to" jako „mieć zamiar", tylko jak zdanie w czasie przyszłym - będzie padać, będzie miała.. oraz czasu .. Średni wynik: 82,66 %.Uzupełnij zdania.. Latunio13 22.05.2018 Język angielski Gimnazjum .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Zadanie 1/148 podręcznik Uzupełnij zdania przy użyciu konstrukcji be going to i zapisz je w zeszycie.. 2014-05-08 17:37:26Zdania przeczące w czasie Past Simple tworzymy poprzez użycie przeczenia not po formie was/were lub użycie formy did not.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Otwórz podręcznik na stronie 148 i zapoznaj się z zasadami użycia konstrukcji .. 1.… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Użyj czasowników w nawiasach w odpowiedniej formie czasu Present Continuous, will/will not, be going to.. i czasowników w nawiasach.. Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. I'mgoing to clean (clean) my room .Nawiasy - znaki pisarskie, używane z reguły parzyście, przeznaczone do ujmowania między nie tekstu lub symboli.. Nawiasów używa się w tekstach do logicznego wydzielenia ich mniej ważnych fragmentów..

Następnie wciśnij "Check", aby sprawdzić swoje odpowiedzi.

Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:napisz skrócone formy czasowników 2015-09-14 21:59:11 Utwórz imiesłów czasu przeszłego od podanych czasowników i go wpisz.. Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator.Czasownik "to be" - krótkie odpowiedzi.. 2011-03-02 16:31:09 Udziel odpowiedzi na podane pytania używając słów podanych w nawiasach : 2011-09-19 15:57:36 Ułóż pytania i odpowiedzi z podanych wyrazów .Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. Uwaga: należy unikać używania konstrukcji „to be going to" z czasownikami „come" i „go": I'm going to go to work.. Zadaj pytanie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt