Kontrollarbeit kapitel 1 infos 3

Trzy wyrazy zostay podane dodatkowo i nie pasuj do adnego zdania.. 1 Kontrollarbeit: Kapitel 3 Gruppe 1 Name: _ Vorname: _ 1 Wykreśl niepasujący wyraz.. 1 Zug, Flugzeug, Boot, See,Start studying Infos 2 - Kapitel 3 - Infrastruktura turystyczna.. 1 Kontrollarbeit: Kapitel 2 Gruppe 1 Name: _ Vorname: _ 1 Uzupełnij zdania pasującymi przyimkami.. Da bin ich Uzupełnij zdania rodzajnikami określonymi w celowniku.. Sprawdzian 1 Infos.. Name: Vorname: Klasse: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU.. Sprawdzian 1 Infos..…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt